Lavanille

Belysning förr i tiden

Belysning hur den var förr i tiden

Belysning förr i tiden

Elektriska lampor fick sitt genomslag i alla samhällsgrupper i Sverige i början av 1900 talet. Innan dess hade man bara använt sig av eld för att framkalla ljus. I mitten av 1800-talet var de flesta av befolkningen bosatta på landet och belysningen på kvällarna bestod av lågorna från den öppna spisen, som också brukades till att laga mat och som värmekälla. I vissa hem använda man även oljelampor och vid högtidligare stunder tändes talgljus, vaxljus och även stearinljus.

Att använda levande ljus var ständigt en risk för brand och av den anledningen ville man ha så få ljuspunkter som möjligt tända. Därtill var tillgången på ljustalg begränsad och man var därför sparsam med att använda det. På den här tiden var man tvungen att rätta sig efter dagsljuset och dagens arbete fick skötas under dagens ljusa timmar medan visst arbete, som sömnad, stickning och virkning kunde med fördel skötas under kvällen framför den öppna spisen.

En ny svensk belysning som blev väldigt vanlig i mitten av 1800-talet var fotogenlampan. Fördelen med den lampan var att den lyste klarare och de var enkla att bära med sig och fotogenet kostade inte så mycket pengar. Vanligtvis hade varje hushåll en enda fotogenlampa per rum och man kunde inte på grund av brandrisken lämna lamporna brinnande i hemmet. Människors vardag ändrades mycket när det elektriska ljuset kom. Glödlamporna på den här tiden hade ett mycket svagt ljus och var därtill mycket dyra. I början av 1900-talet var alltjämt fotogenlampan den vanligaste ljuskällan men när glödlampan kom kunde man i hemmen lysa upp ett enskilt rum utan att behöva använda levande ljus. De flesta hade råd att köpa glödlampor eftersom de inte var särskilt dyra samt att de även var hållbara och energieffektiva.  På 1920-talet hade nästan de flesta hem tillgång till glödlampor och kunde lysa upp sina hem. I mitten av 1950-talet hade de flesta hushåll mer än en armatur per rum. Under den här tiden blev det även trendigt att inreda med lampor.