Lavanille

Kristallkronor och ljuskronor

En kristallkrona bidrar till en magnifik och romantisk känsla

Kristallkronor och ljuskronor

Vackra kristallkronorger ditt hem en säregen atmosfär och ger inredningen en historisk känsla. En kristallkrona bidrar även till att ge ditt hem en magnifik och romantisk touch och med sitt ljus sprider den lugn eller feststämning allt efter stundens behov.

Historik

Kristallkronorna var ursprungligen ämnade för att levande ljus ska kunna elektrifieras. Den var från början en enorm ljushållare, som gjorde det möjligt att få mera ljus, när varje individuell ljuskälla hade begränsad effekt. Den rafffinerade finessen med rader av slipade prismor av glas eller kristall hade även en praktisk nytta, att bryta och öka ljuset ytterligare. En äkta gammal kristallkrona är en verkligt magnifik och inspirerande syn med sitt skimrande och glittrande ljus som reflekteras i varje fasett.

Från mitten av 1600-talet har de första ljuskronorna i Sverige sitt ursprung. Först till en början fanns det enbart ett fåtal, då bara på de kungliga slotten, hos högadeln och även i somliga kyrkor. Dessa dyrbara och mycket kostsamma ljuskronor var beströdda med bergkristall i girlander, blommor och nätverk. Dock mot slutet av 1600-talet lämnade man så småningom bergkristallen till företräde för det klarare och mera ljusbrytande pottaskeglaset. Flertalet av befolkningen såg sällan en ljuskrona annat än möjligen vid kyrkobesöken. Hemma träffades man kring värmen och ljuset från den öppna spisen. I de förmögnare borgarnas hem var takkronan, när den förekom, av brons eller trä. Som likhet till vår tids golvlampor utnyttjades piedestaler på vilka man ställde lystrar eller ljusstakar. Piedestalerna kunde flyttas till det ställe i hemmet där man bäst behövde ljus för stunden.

Under 1700-talet uppkom en mängd tillverkningstekniska förbättringar som möjliggjorde en effektivare produktion inom vissa branscher och som även berörde de svenska glasbruken. Under denna tid begränsandes importen och därför skulle så mycket som möjligt tillverkas inom landets gränser. Detta i sin tur satte fart på bland annat glastillverkningen under denna tidsperiod. Några av de vanligaste kristallkronorna i Sverige under 1600-talet och under 1700 talet är bland annat Kungsholmskronan, Glasarmskronan och Hagamodellen.

Kungsholmskronor kom att bli en av de alldagligaste kronmodellerna under nära femtio år från mitten av 1700-talet. Kungsholmskronans ytterkontur är i allmänhet lyr-eller päronformad. Själva metallkonstruktionen är av i huvudsak två slag: med mittstång eller utan, båda oftast med burformad uppbyggnad. Dessa typer har nedtill en liten bronsplatta, en tallrik, som döljer ljusarmarmarnas fästen. Kronan med mittstång har som grundtyp äldre anor än den ytan mittstång. Den senare har sitt ursprung ur rokokotidens mer eleganta formideal. I Sverige existerar dock bägge modellerna parallellt och kombineras också gärna i samma krona. Hängerna består av platta och slipade löv. Fasettslipade klumpar, gjutna vindruvsklasar, stjärnor och margueriter samt pärlor.

De första glasarmskronorna tror man tillverkades i England under 1700-talets början och att de böhmiska glasarbetarna tog upp idén där. Från Böhmen spreds konsten till Italien där man började tillverka glasarmskronor i stor kvantitet, då gärna i färgat glas. Gemensamt för alla glasarmskronor är deras barockartade uppbyggnad och samt att de liknar de gamla bronskronorna. I Sverige har många av dessa ljuskronor tillverkats i bland annat Kosta. Glasarmskronor har en ömtålig konstruktion och finns främst i kyrkor och museisamlingar.

Hagamodellen är en kristallkrona som kännetecknas av ett nätverk av hopbundna glas som tillsammans med kedjor bär upp en ring eller ett band av metall där ljushållaren sitter. Metallbandet håller upp en gles kors- eller spindelbunden botten. Med Hagamodellen besläktade kronor har vanligtvis under - och överdel förenade med tunna metalband, en så kallade dragare, eller med långa metallkedjor eller kedjor med länkar av grov mässingstråd som fästs i varandra och omfattar vardera ett glas, s k fönsterglasbindning.

Idag finns ett stort utbud av vackra kristallkronor som exempelvis Barockkronor, Rokokokronor, Empirekronor, Retrokronor och Designkronor att välja bland. Det finns en mängd olika kristallkronor som passar ditt hem oavsett om du vill ha en mer dekorerade och romantisk look eller en mer modern och enkel design. Alla har de hållbara material och en tidlös design som aldrig blir omodern utan håller livet ut.