Lavanille

Olika ljusenheter

Många fördelar med att använda LED- ljuskällor

Olika ljusenheter 

Enhet för belysning, ljus mäts i watt, ljusflöde, färgtemperatur, färgåtergivning och hur mycket ljus det kommer i en viss riktning. Vid val av ljuskälla och ljusenhet är det viktigt att ta reda på hur mycket ljus som lampan avger. Nuförtiden mäts ljus i lumen och inte i Watt.

Watt (w) mäter lampans effekt och talar inte om hur mycket ljus en lampa producerar. Desto mer watt ju mer energi förbrukar lampan då den lyser. I en glödlampa ombildas endast fem procent av energi till ljus, medan återstoden blir till värme. LED-lampor, lågenergilampor och halogenlampor som alla är effektiva ljuskällor där förvandlas mer av energin till ljus. Det leder till att man kan byta ut en glödlampa på 60W med en lågenergilampa på 11-13W och ändå erhålla samma ljus.

Lumen (lm) beräknar det sammanlagda flödet av ljus, det vill säga ljusstyrka enhet som kommer från en lampa från alla håll. Däremot anger inte lumen hur stor energiförbrukning en ljuskälla gör av med.

Kelvin (k) ) specificerar ljusets pigmentering eller färgtemperatur. Varmvit och vit är de mest förekommande  ljusfärgerna. Man brukar säga att ju högre färgtemperatur desto starkare färgåtergivning och högre kontrast. Desto starkare färgtemperatur, ju kallare ljussken.

Färgåtergivning (Ra) ) är en måttstock på hur väl kulörer avspeglas i ljuset från en viss armatur. Maximalt kan en lampa ha Ra 100.

Candela (cd) anger hur stor mängd ljusstyrka en reflektorlampa avsöndrar. Redogör för hur stor del ljus lampan ger åt ett bestämt håll.

Genom att byta ut ljuskällor till LED-lampor minskar man effektivt energiförbrukningen men inte mängden ljus. Det är viktigt att känna till att den traditionella glödlampans användning av el inte är en måttstock av flödet av ljus. I nedanstående tabell visas det sammanlagda flödet av ljus som lampan måste ha om det skall motsvara en 40 watts eller 75 watts glödlampa.

LED-lampor har en långvarig livslängd och bra egenskaper, emellertid kan de efter en tid tappa en av sitt ljusflöde. Det är viktigt att känna till att alla ljuskällor som har gått sönder skall källsorteras bland elektronikskrot. Undantaget är lågenergilampor som måste sorteras bland lysrör.