Integritetspolicy

Integritetspolicy 

Vem är personuppgiftsansvarig?

La Vanille AB respekterar och skyddar din integritet. Vårt mål är att vara tydliga med vilken information vi samlar in samt hur vi använder den och hur vi skyddar den. Integritetspolicyn nedan samt vår policy om cookies visar hur vi samlar in, använder, lagrar och använder dina personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@lavanille.comLa Vanille AB är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas hos oss. Vårt sätt att samla in information är i enlighet med Datainspektionens (PUL, Personuppgiftslagens) föreskrifter. Personuppgiftsansvarig är La Vanille AB. Vid ytterligare frågor, kontakta Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se

Om La Vanille AB och kontaktuppgifter

Den här integritetspolicyn är till för webbplatsen https://www.lavanille.com och alla dess underdomäner och förvaltas av La Vanille AB, ett företag organiserat enligt Sveriges lagar med organisationsnummer 556816-0997 och dess registrerade adress, Box 54, 427 22 - Billdal, Sverige, tel: 031-121210.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som du måste lämna till oss enligt lag för att kunna handla hos oss och få varorna levererade, d.v.s. namn, adress, e-postadress och telefonnummer och hur du önskar att bli kontaktad. Genom din beställning eller om du kontaktar oss samtycker du till att La Vanille AB lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service.

För betalningar använder vi Klarna och du registrerar då dina uppgifter hos dem. Vi använder vår betalningspartner Klarna för betalningstransaktioner (kort- och direktbetalning) för att garantera en snabb och säker betalning. Vi behandlar även de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar vår kundtjänst via telefon, mejl, webb, eller vid besök i vår butik. Om du väljer att ställa frågor till oss via vårt kontaktformulär på vår webbsida sparar vi de kontaktuppgifter du lämnar i syfte att kunna kontakta dig och besvara dina frågor. Utöver de personuppgifter som anges ovan behandlar vi IP-adress och detaljerad köphistorik genom Google och via vår bokföring. Information om dig lämnas vidare även till transportör, till exempel PostNord eller DHL.

Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte, till exempel för att skicka ut nyhetsbrev, såvida du inte skriftligen motsatt dig detta. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.  Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av La Vanille AB och kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om La Vanille AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande La Vanille AB.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen? 

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

Så att du kan skapa ditt konto hos oss.

För att uppdatera dina adressuppgifter.

För att underlätta eventuella reklamationer.

För att skicka välkomstbrev, nyhetsbrev, och erbjudanden till dig.

För att besvara frågor och göra uppföljningar efter kontakt med kundtjänst för ärenden som hänför sig till ditt medlemskap.

För att göra kundundersökningar.

För att vid behov kontakta dig med erbjudanden med anledning av produkter du tidigare reklamerat.

För att kunna skicka riktade erbjudanden och rabatter.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att vi ska kunna fullgöra det avtal du ingår med LA Vanille AB, lavanille.com d.v.s. leverera dina produkter till dig och i förekommande fall kunna ge dig erbjudanden. Om du inte tillhandahåller de personuppgifter vi behöver så kommer vi inte att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, och kan alltså inte leverera dina beställda produkter eller kontakta dig i olika ärenden relaterade till din beställning. Vi kan heller inte ge dig erbjudanden i de fall du har godkänt att du önskar sådana.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga eller när du begärt rättning eller radering men behöver spara de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla lagliga krav avseende exempelvis bokföring och skatter. Fakturor sparas därför i sju år. Köphistorik via Google sparas i 26 månader.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi delar dina personuppgifter med:

Polisen vid utredning av brott (om det är ett lagkrav).

Fraktbolag, till exempel PostNord och DHL.

IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system.

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Information i sociala nätverk

Vi hanterar information som du delar offentligt på ett socialt nätverk eller information som ingår i din profil i ett socialt nätverk som tillhör tredje part (som till exempel Facebook) och som du tillåter nätverket att dela med oss. Här ingår grundläggande kontoinformation (namn, e-postadress, kön, födelsedag, hemort, profilbild, användarnamn, vänlista och liknande) och ytterligare information eller aktiviteter som du tillåter det sociala nätverket att dela. Vi får uppgifter om din profil eller delar av profilen på ett socialt nätverk varje gång du hämtar eller kommunicerar med lavanille.com på ett socialt nätverk som Facebook eller varje gång du kommunicerar med oss genom ett socialt nätverk. För att läsa mer om hur dina uppgifter i sociala nätverk som tillhör tredje part hämtas in av lavanille eller om du inte går med på att dela med dig av uppgifter från sociala nätverk, besök webbplatsen för respektive socialt nätverk.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära att få tillgång, rättelse och radering till din data. Du kan begära en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kopian är kostnadsfri att begära.   

Du har rätt att begära rättelse av felaktig eller icke-fullständig information om dig själv. Du har rätt att begära radering av personuppgifter i de fall då datan inte längre är behövlig för det syfte datan är insamlad för. Emellertid kan det finnas lagliga lagkrav för La Vanille AB som begränsar oss från att ta bort delar av data som behövs för bokförings – skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.     

Du har rätt i vissa fall rätt kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska vi som personuppgiftsansvariga informera den registrerade om detta.

Du har rätt att invända mot den personuppgiftsansvarigas behandling av hans eller hennes personuppgifter. Du har rätt att invända gällande när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen i sådana fall får den personuppgiftsansvariga endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har alltid rätt att invända mot att hens personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Du har i rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst. Vi som personuppgiftsansvariga är skyldiga att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att den personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal. Det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

Önskar du begära tillgång till, korrigering eller bli raderad är du välkommen att mejla till oss på följande adress: info@lavanille.com. För att vi ska kunna behandla din begäran behöver La Vanille AB intyg som styrker din identitet som kopia på ID-handling, körkort eller pass. 

Kontakta oss

La Vanille drivs av La Vanille AB med organisationsnummer 556816-0997 och finns på Furuviksringen 10, 302 44 Halmstad. Har du frågor angående dataskydd tar vi gärna emot de på  info@lavanille.com. La Vanille AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina kontaktuppgifter enligt denna policy. La Vanille AB följer svensk dataskyddslagstiftning.

Cookies

La Vanille AB använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse. Nedan kan du läsa mer om vår policy när det gäller användandet av cookies. --- Integritetspolicyn uppdaterade senast den 24 maj 2018.

Företagets användning av cookies

La Vanille AB använder sig enbart av cookies som är som fordras för webbplatsens funktion, verktyg för analys och inriktningsorienterad annonsering och marknadsföring. Vi använder också cookies och liknande tekniker för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.

Vad är en cookies?

En cookie, eller kaka på svenska, är en liten textfil som webbplatsen begär att få lagra på besökarens dator och som innehåller en viss mängd information och en viss tidsstämpel. Webbläsaren sparar informationen på ett speciellt ställe i din dator och returnerar informationen i kakan till webbplatsen man besökt vid varje förfrågan av sidor eller bilder från webbplatsen. Web beacons är mindre bilder som kan förekomma i e-postmeddelanden. Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet som är snarlika cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar de tjänster som vi erbjuder dig, en bättre användarvänlig internet-upplevelse. Några av våra tjänster behöver cookies för att kunna fungera, för att få en personligt anpassad och smidig Internet-upplevelse och "session-cookies" för att hantera ditt besök på lavanille.com såsom innehållet i din kundvagn, vilka sidor du ska komma till när du följer länkar och så vidare.

Hur kan du kontrollera användandet av cookies?

Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Du kan gå till inställningar för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.

Har du frågor kring dataskydd och cookies är du välkommen ett kontakta oss på: info@lavanille.com

Denna cookiepolicy uppdaterades senast den 24 maj 2018.JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.